Estratègies claus de gestió de la qualitat en el sector turístic

El sector turístic a Baleares té una importància clau en l’economia i la societat, pel que sempre està en el punt de mira i que per tant requereix de continues millores per part dels empresaris del sector.Són recurrents les referències d’actors socials i econòmics al manteniment i millora de la qualitat dels serveis turístics, àmbit en el que els empresaris han realitzats grans esforços, conscients de que és una inversió amb evidents retorns.

Les principals eines de gestió de la qualitat en establiments turístics són:

1.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

En la majoria dels casos es disposa d’eines de control de qualitat comuns com són les enquestes a clients respecte a serveis rebuts als establiments, així com en referència a les instal·lacions disponibles.

En aquest cas s’obté informació directe del client respecte a la seva opinió i punt de vista, el que permet fer millores en qualitat tenint en compte aquesta informació.

Es lògic que aquesta sigui la primera passa en la gestió de la qualitat i la millora, ja que el nucli de tot sistema de qualitat es aconseguir la satisfacció del client, i per tant el compliment de les seves expectatives.

2.- AUDITORIES

Una altre eina utilitzada en la millora i en la gestió de la qualitat són les auditories de servei, en les que es determina el compliment dels protocols i del requisits establerts en la prestació dels diferents serveis inclosos en els establiments turístics.

Les auditories permeten verificar en condicions normals de feina que es compleixen els protocols establers i que els serveis es presten de forma adequada per garantir uns serveis de qualitat.

A les auditories es detecten desviacions i/o serveis inadequats, la correcció dels quals permet la millora dels serveis prestats.

3.- SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT

En aquells casos en que es dóna una passa més es disposa de sistemes de gestió de qualitat, certificats o no, amb protocols de feina per cada servei o departament que estandarditzen i garanteixen el compliment dels requisits establerts.

En aquest cas també s’estableixen objectius de millora cada temporada, amb plans d’accions enfocats a aconseguir aquest objectius.

A més els sistemes de gestió estableixen un control i seguiment continus del serveis prestats per tal d’aplicar accions correctives en cas de ser necessari. En aquest sentit el sistemes de gestió solen incloure les dues eines esmentades anteriorment.

En definitiva totes aquestes eines de gestió de la qualitat permeten als responsables dels allotjaments i serveis turístics prestar uns serveis centrats en oferir la millor experiència possible als seus clients.

FIDES tenim una àmplia experiència en l’aplicació d’aquest sistemes de control de qualitat i els poden assessorar en aquest camí cap a la millora i l’excel·lència dels servies turístics.